Obaveštenja

 

 

 

 

 

      SPISAK SLOBODNIH LOKALA:

 

                 АДРЕСА

     ПОВРШИНА

ЦЕНА/m2

                 З О Н А

1.Трг мира бр.6

39.69m2пп

600 дин./m2пп

I ЗОНА

25,11m2 мп

300 дин./m2мп

2.Трг мира бр.12

39,90m2

600 дин./m2пп

I ЗОНА

3.Југ Богданова бр.12

30.20m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

4.Југ Богданова бр.18

22.10m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

5.Цара Лазара бр.61

23.11m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

6.Рајићева бр.3

33,51m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

7.Цара Лазара бр.80

20,00m2 пп

600дин./m2пп

I ЗОНА

83,00m2 мп

300дин./m2мп

8.Живорада Пауновића бр.5

12.21m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

9.Живорада Пауновића бр.7

12.47m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

10.Живорада Пауновића бр.7/1

18.74m2

600дин./m2пп

I ЗОНА

11.СЗП

40.00m2

1.030дин./m2пп

ЕКСТРА ЗОНА

12.Киоск бр.4 на Робној пијаци

30.00m2

716.91дин./m2пп


НАПОМЕНА :

- пп – пословни простор

- мп – магацински простор