Info centar

Plaćanje parking prostora možete izvršiti na jedan od sledećih načina:

EKSTRA ZONA

1. Mobilnim telefonom - SMS porukom

 • U tekst SMS poruke ukucajte OZNAKU i BROJ vaše registarske tablice (bez razmaka i specijalnih znakova)
 • Pošaljite poruku na broj 9371
 • Nekoliko trenutaka kasnije dobićete SMS poruku koja potvrđuje da ste izvršili uplatu, sa obaveštenjem o isticanju plaćenog vremena na parking mestima.
 • Plaćate cenu parkiranja 40 din. + cenu poruke

UPUSTVO ZA UKUCAVANJE NOVE REG. OZNAKE:
Primer 1: KŠ003ĐŽ Primer 2: KS003DZ

2. Kartom za parkiranje

 • Po dolasku na parking mesto, popunite kartu za parkiranje (ne grafitnom olovkom): precrtajte mesec, dan, sat i minut u kojem ste započeli parkiranje.
 • Popunjenu kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla vašeg automobila, tako da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.
 • Karta za parkiranje koristi se jednokratno.

 

Kartu za parkiranje možete kupiti na lokacijama: u ul. Čolak Antinoj (PASAŽ I, PASAŽ II), info centar (dom sindikata međusprat), parkingu kod Hale sportova, kod kontrolora na terenu, lokacija stare i nove zelene pijace (kancelarija pijačne uprave).

 

I ZONA (žuta)

1. Mobilnim telefonom - SMS porukom

 • U tekst SMS poruke ukucajte OZNAKU i BROJ vaše registarske tablice (bez razmaka i specijalnih znakova)
 • Pošaljite poruku na broj 9372
 • Nekoliko trenutaka kasnije dobićete SMS poruku koja potvrđuje da ste izvršili uplatu, sa obaveštenjem o isticanju plaćenog vremena na parking mestima.
 • Plaćate cenu parkiranja 35 din. + cenu poruke

UPUSTVO ZA UKUCAVANJE NOVE REG. OZNAKE:
Primer 1: KŠ003ĐŽ Primer 2: KS003DZ

2. Kartom za parkiranje

 • Po dolasku na parking mesto, popunite kartu za parkiranje (ne grafitnom olovkom): precrtajte mesec, dan, sat i minut u kojem ste započeli parkiranje.
 • Popunjenu kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla vašeg automobila, tako da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.
 • Karta za parkiranje koristi se jednokratno.

 

Kartu za parkiranje možete kupiti na lokacijama: u ul. Čolak Antinoj (PASAŽ I, PASAŽ II), info centar (dom sindikata međusprat), parkingu kod Hale sportova, kod kontrolora na terenu, lokacija stare i nove zelene pijace (kancelarija pijačne uprave).


DNEVNA KARTA 

1. Mobilnim telefonom - SMS porukom

 • U tekst SMS poruke ukucajte OZNAKU i BROJ vaše registarske tablice (bez razmaka i specijalnih znakova)
 • Pošaljite poruku na broj 9370
 • Nekoliko trenutaka kasnije dobićete SMS poruku koja potvrđuje da ste izvršili uplatu, sa obaveštenjem o isticanju plaćenog vremena na parking mestima.
 • Plaćate cenu parkiranja 150 din. + cenu poruke

UPUSTVO ZA UKUCAVANJE NOVE REG. OZNAKE:
Primer 1: KŠ003ĐŽ Primer 2: KS003DZ

2. Kartom za parkiranje

 • Po dolasku na parking mesto, popunite kartu za parkiranje (ne grafitnom olovkom): precrtajte mesec, dan, sat i minut u kojem ste započeli parkiranje.
 • Popunjenu kartu stavite na vidno mesto sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla vašeg automobila, tako da kontrolor može da utvrdi kada ste započeli parkiranje.
 • Karta za parkiranje koristi se jednokratno.

 

Kartu za parkiranje možete kupiti na lokacijama: u ul. Čolak Antinoj (PASAŽ I, PASAŽ II), info centar (dom sindikata međusprat), parkingu kod Hale sportova, kod kontrolora na terenu, lokacija stare i nove zelene pijace (kancelarija pijačne uprave).