Stočna pijaca

  

         

STOČNA PIJACA

PROIZVODI

  • stoka
  • ogrevna drva

INFRASTRUKTURA

 

  • Broj kaveza za sitnu stoku:  33
  • Broj vezišta za krupnu stoku: 488

-          u pokrivenom delu: 126

-          na otvorenom: 362

  • Površina oko 5ha

 

RADNO VREME

 

  • 24h

 

 

ADRESA

 

  • Aerodromska bb
 
 
 
          1                 2
 
          3                 4
 
 
          5                 6
 
         
          7                 8
 
 
          9                 10
 
 
          11                 12
 
 
          13                 14