Licitacija

•    Poljoprivredne tezge se mogu rezervisati na godinu  dana putem licitacije koja se obavlja početkom aprila. Rezervacija podrazumeva pravo prečeg korišćenja tezge i važi do 08 h , nakon tog vremena može bilo koji drugi korisnik da je koristi uz plaćanje dnevne pijačarine. Postoji i mesečna rezervacija poljoprivrednih tezgi koje nisu u godišnjem režimu rezervacije i ona se vrši svakog 6.-og u mesecu takođe putem licitacije. Na isti način se izdaju tezge za prodaju cveća i južnog voća.

•    Zanatske tezge na zelenim pijacama se izdaju takođe u zakup na godinu dana putem licitacije a zakup se plaća do 5.-og u mesecu, ukoliko korisnik ne plati zakup do predviđenog roka tezga se smatra slobodnom i izdaje se putem licitacije.

•    Tezge na robnoj pijaci se izdaju bez licitacije zakupcima koji ih već koriste  a slobodne tezge idu na licitaciju svakog 10.-og u mesecu.