Javna licitacija

 JП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" Крушевац организује:

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ