Kvantaška pijaca

           

       

 

KVANTAŠKA PIJACA

PROIZVODI

  • Poljoprivredni proizvodi
  • Sadni materijal

INFRASTRUKTURA

  • 121 mesto za prodaju

CENA USLUGA

  • Putničko vozilo, prikolica, pikup:
  • Kombi, kamion do 3t:
  • Kamion 3-5t:
  • Kamion preko 5t:
  • Dnevna pijačarina za neprodatu robu nakon isteka 24 časa

  530,00 din.

  760,00 din.

  990,00 din.

1.320,00 din.

 

  600,00 din.

RADNO VREME

  • 00h – 24h

ADRESA

  • Aerodromska bb


               

      4       1n 

      2n       3n

      4n       5n

      6n        7n

      8n        Kvantas