Zatvoreni parking kod Hale sportova

     

    JP „Poslovni centar“ Kruševac je u saradnji sa Gradskom Upravom opremio korisnicima još jedan novi parking prostor sa 155 parking mesta kod Hale sportova u ulici Ćirila i Metodija.

   Na ovom parkingu je postavljena elektro-mehaničkа rampа sa sistemom za kontrolu pristupa, video nadzorom i pratećom opremom. Naplata parkiranja se obavlja po započetom satu, po ceni od 35,00 dinara za 1h proveden na parkiralištu. Korisnicima mesečnih pretplatnih karti omogućeno je neograničeno korišćenje parking prostora tokom važenja pretplatne mesečne karte, a vozila osoba sa invaliditetom ( koja poseduju propisanu nalepnicu) mogu koristiti parking prostor besplatno.

    S obzirom da se u neposrednoj blizini parking prostora nalazi i više školskih i predškolskih ustanova, kao i sportskih objekata, JP „Poslovni centar“ je omogućio korisnicima ovog parking prostora zadržavanje do 15 minuta na parkingu bez plaćanja parking karte.

 

               4                 1

 

               2                 3

                                                                                             

               5              6