Home

Na Staroj zelenoj pijaci na ulazu u istu postavljena nova reklama

1

     „Poslovni centar Kruševac“ JP je i u ovoj godini nastavio sa aktivnostima oko uređenja Zelenih pijaca za prodaju poljoprivrednih proizvoda.

     Stara zelena pijaca je dobila novi vizuelni izgled, postavljanjem nove svetleće reklame na ulaznom portalu.

     Kako bi omogućili što bolje uslove kako zakupaca, tako i korisnika pijačnih usluga, nastavljamo dalje sa planiranim aktivnostima, istakao je direktor ovog preduzeća Miloš Milošević.

2

3