AKCIJA OBELEŽAVANjA ULICA

NASLOVNA

Pogledaj reportažu . . .

     „Poslovni centar Kruševac“JP pored poprečnih oznaka na horizontalnoj saobraćajnoj signalizaciji započeo je i sa obeležavanjem uzdužnih oznaka na putu i razdelnih linija, kao i ivičnih linija u gradu Kruševcu.

     Kako naglašava direktor ovog preduzeća Miloš Milošević „Poslovni centar“ se potrudio da ove godine obezbedi maksimalnu organizaciju svih sredstava za rad i radne snage koji su potrebni za navedene radove, a sve u cilju kako bi obezbedili maksimalnu pokrivenost što većeg procenta ulica horizontalnom saobraćajnom signalizacijom.

     To je veoma značajno kako sa aspekta bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, tako i sa aspekta estetskog izgleda grada Kruševca.

     Direktor Milošević apeluje na sve vozače da imaju strpljenja i da oprezno voze, kako bi se započeti radovi izveli bezbedno i efikasno.

 

slike2slike2slike2slike2

slikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslikeslike