Home O nama Istorijat

Istorijat

JP "POSLOVNI CENTAR" Kruševac osnovan je kao javno preduzeće za upravljanje poslovnim prostorijama, zgradama i garažama na kojima je nosilac prava raspolaganja bila opština Kruševac.

Odlukom Skupštine opštine Kruševac 01 broj 022-9 od 05.03.1991. godine. Sedište preduzeća je u zgradi Doma sindikata u Kruševcu, na Trgu kosovskih junaka 6. Po Zaključku Izvršnog odbora Skupštine opštine Kruševac, Upravni odbor preduzeća je doneo odluku o pripajanju Javnog komunalnog preduzeća "PIJACE", tako da je pripajanje izvršeno dana 31.12.1992. godine čime su preuzeta svi zaposleni te sredstva, prava i obaveze JKP "PIJACE". Preduzeće je nastavilo poslovanje pod neizmnenjenim nazivom uz proširenje delatnosti na organizaciju rada pijaca u Kruševcu. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o parkiralištima Skupština opštine Kruševac 01 broj 344-73/2002 od 28.03.2002. godine, "Poslovnom centru" je povereno upravljanje, organizacija rada i održavanje parkirališta u Kruševcu. Čime je preduzeće uvelo novu delatnost koju, uz već navedene obavlja i danas. Skupština opštine Kruševac je dana 15.11.2002. godine donela novi osnivački akt preduzeća, usklađen sa pozitivnim propisima kao Odluku o osnivanju Javnog preduzeća "Poslovni centar" Kruševac, objavljenu u Službenom listu opštine Kruševac broj 6/02. Navedenom Odlukom definisan je sadašnji pun naziv kao javno preduzeće za upravljanje poslovnim prostorom, pijacama i parkiralištima "POSLOVNI CENTAR" Kruševac. Skraćeni naziv preduzeća glasi : "POSLOVNI CENTAR" Kruševac JP, pod kojom firmom preduzeće do danas istupa u pravnom prometu.

Parking servis

Radno vreme parking servisa:

  • Radnim danima
  • Subotom
  • Nedeljom