Pijace

pijace2

Pijace

1. Rezervacija slobodnih poljoprivrednih tezgi je 6-tog u mesecu (ako je dan vikenda, pomera se na prvi sledeći radni dan).

2. Zakup slobodnih zanatskih tezgi i magacina na Zelenim pijacama je 7-og u mesecu (ako je dan vikenda, pomera se na prvi sledeći radni dan).

3. Zakup slobodnih zanatskih tezgi na Robnoj pijaci je 10-tog u mesecu (ako je dan vikenda, pomera se na prvi sledeći radni dan).